Jeevan Dhara Ashram  Jaiharikhal
Parish Profile
Parish
:    Jeevan Dhara Ashram
Place
:    Jaiharikhal
Patron
:    Sacred Heart of Jesus
Vicar
:    Fr. Thomas Kochumuttam cmi
Established
:    1977
Address
Jeevan Dhara Ashram
Jaiharikhal, Pauri-Gahrwal Dist.
Uttarakhand 246 139
Pin
:    246 139
Phone
:    +91 9012352214
Website
:    N/A
No of Families
:    N/A
Population
:    N/A
Religious Houses
:    N/A
Parish Map